Οξιά

Ξύλο ιδανικό για καύση σε ανοιχτά και ενεργειακά τζάκια, καθώς επίσης σε ξυλολέβητες και σόμπες. Καυσόξυλο με μεγάλη θερμαντική ικανότητα (θερμογόνο δύναμη) και ταυτόχρονα αρκετά εύφλεκτο

 

για εύκολο άναμμα της φωτιάς. Το "μέτρο άριστο" στα καυσόξυλα. Μπορεί χωρίς τη συνοδεία άλλων ξύλων να ανάψει και να διατηρήσει φωτιά σταθερής και υψηλής απόδοσης. Το ξύλο της οξιάς προτιμάται στις περισσότερες των περιπτώσεων, διότι αφενός μεν δίνει ωραία φωτιά με ήρεμη και μακρυά φλόγα χωρίς προβλήματα και αφετέρου έχει μεγάλη διάρκεια καύσης. Καθαρό ξύλο με ελάχιστο φλοιό χωρίς φύρα, αφήνει ελάχιστες σκλίθες και δε λερώνει το σπίτι.

(Θερμογόνος δύναμη: 4.100 Kcal/kg)